Realizowane w technikum informatyku nr programu; 351203