Router - Access Point

1.  Podłącz urządzenia według następującego schematu.  Połączenie bezprzewodowe wykonaj na końcu ćwiczenia. 
x

2. Po podłączeniu routera i Windows Serwera sprawdź uzyskane adresy na aktywnej karcie sieciowej. 

3. Uzyskany adres bramy wpisz w dowolnej przeglądarce zainstalowanej na Windows Serwerze. 

4. Na routerze wykonaj wstępna konfigurację ustawiając hasło dostępu podane w pracowni. 

5. W zakładce Adwenced - > Wireless ustaw SSID wg. [numer stanowiska] np. stanowsiko1 z hasłem podanym w pracowni lub ZAQ!2wsx. 

6 Na stacji roboczej PC Desktop po uruchomieniu sytemu Ubuntu połącz się z utworzoną siecią. 

7. Sprawdź adres IP nadany na komputerze stacji roboczej, sprawdź poleceniem ping połączenie Windows Serwer -stacja robocza.  Uwaga w przypadku braku odpowiedzi od Windows Serwera sprawdź zaporę sieciowa.  Powinna być wyłączona by system mógł odpowiadać.

8. Wykonaj zdjęcie aktywnego polecenia ping (w trakcie działania) z Stacji Roboczej (Ubuntu desktop) do Windows Serwera

9. Przywróć zaporę sieciowa do stanu początkowego (czyli włącz.)

Zakres ocen:
Po przesłaniu zdjęcia prowadzący zadecyduje o poprawności wylanego ćwiczenia.