Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Start – Dostępne kursy w INF-02

III-2 KURS CISCO PACKET TRACERT

Okładka dla INF.02 - Kwalifikacja
489
INF.02 - Kwalifikacja

INF.02 - Kwalifikacja

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Zawód: Technik inf

3 hours ago

INF.02 - Kwalifikacja
Teoria EGZAMIN INF02Pytanie:Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE-SR może mieć długość wynoszącą maksymalnieUzasadnienie do:4 km........Łącze światłowodowe o długości 4 km jest stosowane przede wszystkim w rozległych sieciach, takich jak miejskie sieci telekomunikacyjne lub połączenia między różnymi lokalizacjami w ramach jednej organizacji. Dzięki światłowodom, możliwe jest przesyłanie danych na duże odległości z minimalną utratą jakości sygnału. Jednak w kontekście standardu 10GBASE-SR, łącze o takiej długości wymagałoby specjalnych rozwiązań technicznych.Odpowiedz nieprawidłowa - Łącze światłowodowe o długości 4 km znacznie przekracza maksymalny zasięg standardu 10GBASE-SR, który jest przewidziany dla krótszych dystansów, typowo do 300 metrów. Dla takiej odległości konieczne byłoby zastosowanie innych standardów transmisji światłowodowej, które są przystosowane do dłuższych dystansów, takich jak 10GBASE-LR lub 10GBASE-ER.____#łączeświatłowodowe #4km #dalekizasięg #siecimiejskie #telekomunikacja #standardytransmisjidanych #AdministracjaSystemów #EksploatacjaKomputerów #urządzeniaperyferyjne #SieciKomputerowe #itsupport #TechnikKomputerowy #INF02 #TechnologiaInformacyjna #LokalneSieciKomputerowe #ITNetworks #SystemAdmin #computerhardware #ITProfesjonalizm #ZarządzanieSieciami #cybersecurity #rozwiązaniaIT #informatyka #technikinformatyk #itmaintenance #KwalifikacjeINF02 #EgzaminINF02 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #EE08 ... See MoreSee Less
View on Facebook

9 hours ago

INF.02 - Kwalifikacja
Teoria EGZAMIN INF02Pytanie:Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?Uzasadnienie do:ARP........ARP (Address Resolution Protocol) jest protokołem używanym w sieciach komputerowych do mapowania adresów IP na adresy fizyczne, takie jak adresy MAC. Mimo że ARP nie jest bezpośrednio używany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI, odgrywa kluczową rolę w komunikacji sieciowej, szczególnie na warstwie łącza danych (warstwa 2).Odpowiedz nieprawidłowa - ARP nie spełnia funkcji przypisanej do warstwy transportowej, ponieważ jego głównym zadaniem jest przekształcanie adresów protokołu internetowego (IP) w adresy fizyczne używane w sieci lokalnej. Warstwa transportowa, która jest obsługiwana przez takie protokoły jak TCP lub UDP, koncentruje się na przesyłaniu danych między hostami końcowymi, zapewniając takie funkcje jak kontrola przepływu, zarządzanie sesjami czy też kontrola błędów.____#ARP #addressresolutionprotocol #NetworkProtocols #macaddress #IPaddress #layer2networking #AdministracjaSystemów #EksploatacjaKomputerów #urządzeniaperyferyjne #SieciKomputerowe #itsupport #TechnikKomputerowy #INF02 #TechnologiaInformacyjna #LokalneSieciKomputerowe #ITNetworks #SystemAdmin #computerhardware #ITProfesjonalizm #ZarządzanieSieciami #cybersecurity #rozwiązaniaIT #informatyka #technikinformatyk #itmaintenance #KwalifikacjeINF02 #EgzaminINF02 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #EE08 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF02Pytanie:Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określićUzasadnienie do:czas opóźnienia propagacji.........Czas opóźnienia propagacji jest kluczowym aspektem w kontekście pomiaru tłumienia w kablowym torze transmisyjnym. Tłumienie, będące miarą utraty mocy sygnału w przewodzie, często koreluje z czasem, jaki potrzebny jest sygnałowi na przebycie określonej odległości w kablu. W przypadku pomiaru tłumienia, czas opóźnienia propagacji może być wykorzystany do określenia efektywności i jakości transmisji.Odpowiedz nieprawidłowa - Czas opóźnienia propagacji jedynie poniekąd spełnia funkcję diagnostyczną w kontekście pytania, ponieważ pozwala na ocenę, jak szybko sygnał jest przesyłany przez kabel. Jeżeli opóźnienie jest znaczne, może to wskazywać na wysokie tłumienie, co z kolei może być sygnałem potrzeby naprawy lub wymiany kabla. Dlatego czas opóźnienia jest ważnym parametrem podczas oceny stanu toru transmisyjnego i pomaga w zapewnieniu wysokiej jakości transmisji danych.____#czasopóźnienia #pomiartłumienia #kabletransmisyjne #jakośćtransmisji #diagnostykakabli #sygnałtransmisyjny #AdministracjaSystemów #EksploatacjaKomputerów #urządzeniaperyferyjne #SieciKomputerowe #itsupport #TechnikKomputerowy #INF02 #TechnologiaInformacyjna #LokalneSieciKomputerowe #ITNetworks #SystemAdmin #computerhardware #ITProfesjonalizm #ZarządzanieSieciami #cybersecurity #rozwiązaniaIT #informatyka #technikinformatyk #itmaintenance #KwalifikacjeINF02 #EgzaminINF02 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #EE08 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF02Pytanie:Przedstawiona na rysunku topologia sieci toUzasadnienie do:ring........Topologia pierścienia, znana również jako topologia pierścieniowa, polega na połączeniu urządzeń sieciowych w zamkniętym cyklu, gdzie każde urządzenie jest połączone z dwoma sąsiednimi, tworząc kształt pierścienia. W tej topologii dane przesyłane są w jednym kierunku od jednego urządzenia do drugiego i krążą wokół pierścienia aż do osiągnięcia celu. Jeśli jakieś urządzenie lub połączenie ulegnie awarii, może to zakłócić działanie całej sieci, chyba że zastosowano pierścień z podwójnym połączeniem dla zapewnienia większej odporności.Odpowiedz nieprawidłowa - Przedstawiona na rysunku topologia sieci nie jest topologią pierścienia. Rysunek przedstawia raczej topologię gwiazdy lub pełną siatkę (mesh), gdzie każde urządzenie jest połączone z każdym innym. W topologii pierścienia nie ma takich bezpośrednich połączeń między wszystkimi urządzeniami; zamiast tego, każde urządzenie ma tylko dwa bezpośrednie połączenia – z sąsiednimi urządzeniami w cyklu.____#topologiapierścienia #pierścieńsieciowy #komunikacjacykliczna #siećpierścieniowa #przepływdanych #zawodnośćsieci #architekturasiecipierścieniowej #AdministracjaSystemów #EksploatacjaKomputerów #urządzeniaperyferyjne #SieciKomputerowe #itsupport #TechnikKomputerowy #INF02 #TechnologiaInformacyjna #LokalneSieciKomputerowe #ITNetworks #SystemAdmin #computerhardware #ITProfesjonalizm #ZarządzanieSieciami #cybersecurity #rozwiązaniaIT #informatyka #technikinformatyk #itmaintenance #KwalifikacjeINF02 #EgzaminINF02 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee08 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF02Pytanie:Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE-SR może mieć długość wynoszącą maksymalnieUzasadnienie do:200 m........Łącze światłowodowe o długości 200 metrów jest często stosowane w środowiskach takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa, biura, a także w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Jest to idealna długość dla zastosowań wymagających szybkiej i niezawodnej transmisji danych, takich jak połączenia pomiędzy urządzeniami sieciowymi w obrębie jednego budynku. Długość ta jest również odpowiednia dla standardu 10GBASE-SR, który zapewnia wysoką przepustowość przy niskich opóźnieniach.Odpowiedz nieprawidłowa - Łącze światłowodowe o długości 200 metrów idealnie wpisuje się w ograniczenia standardu 10GBASE-SR, który jest zaprojektowany do efektywnej pracy na krótkich dystansach, do 400 metrów. Taka długość łącza światłowodowego zapewnia wysoką jakość transmisji danych, minimalizując jednocześnie straty sygnału i opóźnienia, co jest kluczowe w szybkich sieciach Ethernet. Lecz istnieje w tym pytaniu odpowiedź która maksymalnie pozwala wykorzystać standard bez utraty jakości łącza.____#łączeświatłowodowe #200m #10GBASE-SR #szybkatransmisja #lan #sieciethernet #AdministracjaSystemów #EksploatacjaKomputerów #urządzeniaperyferyjne #SieciKomputerowe #itsupport #TechnikKomputerowy #INF02 #TechnologiaInformacyjna #LokalneSieciKomputerowe #ITNetworks #SystemAdmin #computerhardware #ITProfesjonalizm #ZarządzanieSieciami #cybersecurity #rozwiązaniaIT #informatyka #technikinformatyk #itmaintenance #KwalifikacjeINF02 #EgzaminINF02 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #EE08 ... See MoreSee Less
View on Facebook